HAPTOTHERAPIE gaat uit van het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen, en in de wijze van het aangaan van contacten. 

De G.D.S. Visie/Methode ( Godelieve Denijs-Struijf) richt zich op onderzoek , preventie en therapie .Dit gaat uit van een verband tussen enerzijds bepaalde houdings-en bewegingspatronen en anderzijds een gedragspatroon, een manier van leven. 

Als HAPTOTHERAPEUT/ GDS  richt zich ik mij op het je hiervan bewust te laten zijn en je aan te spreken op je eigen waarneming en vermogens om te ervaren , te kiezen, te veranderen en los te laten. Emotionele en fysieke blokkeringen kunnen loskomen, herkend worden en verwerkt. In de therapie speelt de positieve betekenis van het bevestigend (aan)geraakt worden een belangrijke rol.